۰۹۱۲۶۲۶۴۵۹۵
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

با ما یک گام جلوتر باشید ...

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

ویلا شهرکی برند در رویان

ویلا شهرکی برند در رویان

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، رویان

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین واقع در شهرک

زمین واقع در شهرک

خرید و فروش زمین در مازندران ، محمودآباد

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلای دوبلکس

ویلای دوبلکس

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، رویان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلای دوبلکس در رویان . ویلا در مازندارن

ویلای دوبلکس در رویان . ویلا در مازندارن

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، گلوگاه

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلای دوبلکس روفگاردن دار

ویلای دوبلکس روفگاردن دار

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، رویان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلای دوبلکس در حال ساخت

ویلای دوبلکس در حال ساخت

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، خرم آباد

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلای دوبلکس در رویان

ویلای دوبلکس در رویان

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، رویان

قیمت کل: ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلای دوبلکس در رویان کاسگر محله

ویلای دوبلکس در رویان کاسگر محله

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، رویان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلای تریپلکس در رویان

ویلای تریپلکس در رویان

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، رویان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

ویلای دوبلکس در رویان

ویلای دوبلکس در رویان

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، رویان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

املاک ویژه